השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
תפריטים וסרגלי כלים
סרגל כלים לגישה מהירה באקסל 2007
 
סרגל כלים לגישה מהירה אקסל 2007 - הוספה, הסרה של אייקונים
 
הוסף/ השתמש בקיצורי דרך במקלדת באקסל 2007
 
הצג את כל הפריטים של תפריטי אקסל - טיפ 93
 
התאם אישית סמל לצרכיך - טיפ 94
 
הוספתי סמלים לסרגל הכלים והם נעלמו - טיפ 95
 
הסר סמלים המבצעים שתי משימות שונות- טיפ 96
 
הוסף סמלים שימושיים לשורת התפריט של תוכנת אקסל - טיפ 97
 
הסר סמלים המבצעים שתי משימות שונות - טיפ 98
 
שמור את השינויים המותאמים אישית בסרגלי כלים ובתפריט - טיפ 99