השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
ספירה
נוסחאות COUNT- טיפ 183
 
החזר את מספר התאים בטווח ובהם טקסט - טיפ 184
 
החזר ספירה של מקרים לפי קריטריונים כפולים- טיפ 185