השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
טבלת ציר
כללים לארגון נתוני מקור הנתונים לטבלת ציר (PivotTable) - טיפ 296
 
תחביר מינוחים בשימוש בטבלת ציר (PivotTable) - טיפ 297
 
צור דוח טבלת ציר (PivotTable) - טיפ 298
 
קבע את מספר השדות המוצגים בעמודות - טיפ 299
 
רענן את הנתונים בדוח טבלת ציר (PivotTable) אוטומטית - טיפ 300
 
הוסף סיכומי ביניים - טיפ 301
 
הסתר פריטים - טיפ 302
 
הצג תוצאות בדוח טבלת ציר ממוינות מהגבוה לנמוך ולהיפך - טיפ 303
 
עצב דוח טבלת ציר (PivotTable) - טיפ 304
 
הוסף תרשים- טיפ 305
 
הדפס דוח טבלת ציר (PivotTable) - טיפ 306
 
הוסף פירוט לפריט בשדה שורה - טיפ 307
 
שלח פירוט לגיליון חדש- טיפ 308
 
קבץ שדה טקסט- טיפ 309
 
הוסף שדה מחושב - טיפ 310
 
קבץ שדה תאריך לפי ימים - טיפ 311
 
קבץ שדה תאריך לפי ימים, חודשים, רבעונים ושנים - טיפ 312
 
קבץ שדה תאריך לפי מספר השבוע- טיפ 313
 
קבץ שדה תאריך לפי רבעונים בשנת דיווח פיסקלית- טיפ 314
 
הוסף שדה ובו חישוב באחוזים - טיפ 315
 
הוסף שדות לחישוב הפרש בין שני שדות נתונים בסכום ובאחוזים- טיפ 316
 
הוסף שדה נתונים לחישוב הפרש באחוזים מפריט ראשי בשדה השורה - טיפ 317
 
הוסף שדה נתונים לחישוב הפרש באחוזים מפריט קודם - טיפ 318
 
הוסף שדה נתונים לחישוב הפרש מפריט קודם- טיפ 319
 
הוסף שדה לחישוב יתרת מצטברת - טיפ 320
 
אחזור נתונים מדוח טבלת ציר (PivotTable) - טיפ 321
 
צור דוחות טבלת ציר מרובות ממקור נתונים אחד - טיפ 322
 
צור הפניה רגילה לתא בטבלת הציר ולא באמצעות GetPivotData
 
טיפ - אקסל 2007 - פריסה קלאסית של טבלת ציר