השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
חישוב
איחוד רשימות - טיפ 287
 
השתמש בפונקציות שונות לאיחוד רשימות - טיפ 288
 
אחד רשימות והוסף קישורים - טיפ 289
 
צבע ו/או העתק סיכומי ביניים מרשימות שאוחדו עם קישורים - טיפ 290

 
סכם רשימות מלאי - טיפ 291
 
סכם נתוני מכירות והצג דוח השוואתי- טיפ 292
 
סכם נתוני מאזני בוחן חודשיים- טיפ 293