השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
סיכומי ביניים
הוסף את סמל סיכומי הביניים לשורת התפריט - טיפ 271
 
הסר סיכומי ביניים - טיפ 272
 
הסתר לחצני רמות סיכומי ביניים - טיפ 273
 
הוסף סיכומי ביניים לתאריכים ברשימה - טיפ 274
 
הוסף מספר פונקציות לסיכומי ביניים - טיפ 275
 
ההוסף סיכומי ביניים לשדה ראשי ומשני - טיפ 276
 
הדפס כל קבוצת סיכום ביניים בדף נפרד - טיפ 277
 
מחק את הטקסט סה"כ משורות סיכומי הביניים - טיפ 278
 
העתק סיכומי ביניים- טיפ 279
 
החל סגנונות על שורות סיכומי הביניים- טיפ 280
 
צבע שורות סיכומי ביניים- טיפ 281
 
צבע בצבע שונה רמות סיכומי ביניים- טיפ 282