השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
הדפסה
אקסל 2007 - תצוגה מקדימה של מעברי עמוד
 
הוסף את הסמל הגדרת העמוד לשורת התפריט של תוכנת אקסל - טיפ 230
 
העתק הגדרות הדפסה מגיליון לגיליונות אחרים - טיפ 231
 
הסר מעברי עמוד - טיפ 232
 
הוסף סימן מים מאחורי הטקסט- טיפ 233
 
הדפס מספר עמוד אנכי בדף שכיוון ההדפסה בו אופקי- טיפ 234
 
הסתר נתונים לפני הדפסה- טיפ 235
 
מנע הדפסה של אובייקטים- טיפ 236
 
הדפס טווחים לא רציפים- טיפ 237
 
הדפס מספרי עמודים ברצף- טיפ 238
 
מנע גלישת נתונים לדף נוסף בהדפסה- טיפ 239
 
מנע הדפסת שגיאות בהדפסה- טיפ 240
 
הוסף תמונה לכותרת עליונה/תחתונה- טיפ 241
 
הוסף מידע לכותרת עליונה/תחתונה- טיפ 242
 
הוסף את נתיב שמירת חוברת העבודה לכותרת עליונה/תחתונה - טיפ 243
 
הוסף את נתיב שמירת חוברת העבודה לכותרת עליונה/תחתונה בגרסאות אקסל 97 ו-2000- טיפ 244
 
שמור הגדרות עמוד להדפסה חוזרת- טיפ 245
 
הוסף את הסמל תצוגות מותאמות אישית לשורת התפריט של אקסל- טיפ 246
 
השתמש בתצוגות מותאמות אישית להדפסה מהירה של דף מחוברת העבודה- טיפ 247
 
השתמש ב- Report Manager להדפסת דוחות קבועים- טיפ 248
 
צור מנהל הדפסות - טיפ 249