השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
קישורים
צור קישורים בין טווחים במהירות- טיפ 219
 
כיצד נוצרים קישורים לא יזומים בין חוברות עבודה- טיפ 220
 
בטל את ההודעה "בקש עדכון קישורים אוטומטיים" בעת פתיחת חוברת עבודה - טיפ 221
 
נתק קישורים בין חוברות עבודה- טיפ 222
 
שנה קישורים בין חוברות עבודה- טיפ 223
 
אתר ומחק קישורים לא רצויים- טיפ 224