השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
נוסחאות
הזן נוסחה לתא - טיפ 194
 
הזן נוסחאות במהירות, קצר את שמות הגיליונות- טיפ 195
 
קינון נוסחאות- טיפ 196
 
שנה ריחוק קבוע לריחוק יחסי ולהיפך - טיפ 197
 
העתק נוסחה מתא והדבק בתא אחר - טיפ 198
 
העתק נוסחאות והדבק ללא שינוי הפניה יחסית - טיפ 199
 
העתק נוסחאות והדבק תוך ביצוע חילוף בכיוון הדבקה ללא שינוי הפניה יחסית - טיפ 200
 
נוסחאות מערך – הצד הטכני - טיפ 201
 
צור פונקציה מותאמת אישית- טיפ 202
 
הדבק ערכים- טיפ 203
 
הצג את תחביר הנוסחה - טיפ 204
 
הצג נוסחאות ואת תוצאות החישוב שלהן בחלון אחד- טיפ 205
 
בחר את כל התאים בגיליון שמכילים נוסחאות- טיפ 206
 
עצב תאים שמכילים נוסחאות- טיפ 207
 
הגן על תאים שמכילים נוסחאות בגיליון מוגן- טיפ 208
 
הגן על תאים שמכילים נוסחאות בגיליון לא מוגן- טיפ 209
 
הוסף הערה לנוסחה - טיפ 210
 
הדפס את תחביר הנוסחה- טיפ 211
 
צעד לתוך הנוסחה צעד אחר צעד- טיפ 212
 
דלג לתא מזין/לתא מוזן - טיפ 213
 
הפניה מעגלית- טיפ 214
 
חישוב מעגלי - טיפ 215
 
מנע הצגת שגיאה מחישוב נוסחה- טיפ 216
 
סמן תאים שמכילים שגיאות- טיפ 217
 
עקוב אחר שגיאות בנוסחה- טיפ 218