השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
שם
שם – הגדרה, תחביר ואחסון - טיפ 187
 
הגדר שם - טיפ 188
 
מחק שם- טיפ 189
 
הגדר אוטומטית שמות לטווחים אנכיים ואופקיים- טיפ 190
 
הדבק שם בנוסחה - טיפ 191
 
שמור נוסחה או ערך בתיבת ההפניה של שם - טיפ 192
 
עדכן אוטומטית כתובת הפניה לשם- טיפ 193