השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
סיכום
סכם נתונים אנכית ואופקית במהירות- טיפ 173
 
הוסף סיכומי ביניים במהירות - טיפ 174
 
הרחב את טווח הסיכום של נוסחת SUM - טיפ 175
 
סכם מספרים בתאים משותפים של טווחים - טיפ 176
 
סכם מספרים מאותה כתובת תא ממספר גיליונות - טיפ 177
 
סכם רשימות מלאי - טיפ 178
 
סכם מספרים מעוגלים - טיפ 179