השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
זמן
הזן את השעה הנוכחית לתא- טיפ 160
 
הצג את המספר הסידורי של השעה- טיפ 161
 
סכם זמן - טיפ 162
 
חשב הפרשים בין שעות - טיפ 163
 
חשב הפרשי זמן בין אזורים שונים בעולם - טיפ 164
 
עגל חישוב שעות כלפי מעלה- טיפ 165
 
המר זמן לערך עשרוני- טיפ 166
 
הזן ערכי זמן לתאים במהירות- טיפ 167