השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
ייבוא קובץ טקסט
הפוך תווי טקסט - טיפ 139
 
מחק תווים ריקים בתאים - טיפ 140
 
שנה עיצוב מספרים מעוצב כטקסט לערך מספרי - טיפ 141
 
העבר את הסימן "–" מימין המספר לצידו השמאלי - טיפ 142
 
שנה עיצוב תאריך מעוצב כטקסט לתאריך- טיפ 143