השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
טקסט
אחד טקסטים ממספר תאים- טיפ 129
 
אחד טקסט ומספר ועצב את המספר- טיפ 130
 
החל עיצוב על תאים ובהם טקסט בלבד - טיפ 131
 
חלץ תווים מטקסט - טיפ 132
 
הפרד טקסט ללא שימוש בנוסחאות- טיפ 133
 
הפרד מילים בתא, לדוגמה: הפרד שם פרטי ושם משפחה - טיפ 134
 
הפרד מילים בתא ללא שימוש בנוסחאות - טיפ 135
 
המר תווים בטקסט לאותיות גבוהות/נמוכות (למשתמש בשפה אנגלית) - טיפ 136
 
המר תווים בטקסט לאותיות גבוהות (למשתמשים בשפה אנגלית) - טיפ 137
 
המר תווים בטקסט לאותיות נמוכות (למשתמשים בשפה אנגלית) - טיפ 138