השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
חוברות עבודה
פתח/סגור חוברת/חוברות עבודה - טיפ 112
 
מספר חוברות עבודה מקסימלי ברשימה נפתחת - טיפ 113
 
שנה את נתיב ברירת המחדל לשמירת קבצים - טיפ 114
 
שחזור אוטומטי ושמירה אוטומטית של חוברת עבודה- טיפ 115
 
שחזר נתונים מחוברת עבודה פגומה- טיפ 116
 
הצג את הנתיב בו נשמרה חוברת העבודה הפתוחה- טיפ 117
 
הוסף את הנתיב בו נשמרה חוברת עבודה הפעילה לשורת הכותרת בחלון- טיפ 118
 
הסר פרטים אישיים מחוברת עבודה- טיפ 119
 
הגן על חוברת העבודה - טיפ 120
 
הגן על חוברת העבודה ומנע פתיחתה - טיפ 121
 
הגן על חוברות עבודה על ידי הוספת חתימה דיגיטלית - טיפ 122
 
רצית לפתוח חוברת עבודה מוגנת בסיסמה ושכחת אותה? - טיפ 123
 
שמור חוברת עבודה כתבנית - טיפ 124
 
פתח את חוברת העבודה שנשמרה כתבנית אוטומטית עם פתיחת תוכנת אקסל- טיפ 125
 
פתח חוברות עבודה מרשימת היפר קישור - טיפ 126
 
פתח עותק של חוברת עבודה קיימת - טיפ 127
 
פתח מספר חוברות עבודה קשורות בו זמנית - טיפ 128