השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
חלונות
הצג טווח תאים נבחר בחלון- טיפ 83
 
הגדל/הקטן אחוז התצוגה בחלון - טיפ 84
 
הצג תא ראשון בדוח ראשון בחלון- טיפ 85
 
הסתר/בטל הסתרה של שורה/שורות, עמודה/עמודות- טיפ 86
 
הגן על נתונים על ידי הסתרה של שורה/שורות, עמודה/עמודות- טיפ 87
 
אפשר עריכת טווחים מוגדרים למשתמשים שונים - טיפ 88
 
צבע קווי רשת - טיפ 89
 
הסתר קווי רשת בגיליון ובהדפסה - טיפ 90
 
הקטן את האזור הפעיל בגיליון ובכל הגיליונות בחוברת העבודה - טיפ 91
 
חלונית משימות - טיפ 92