השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
עיצוב
הצג תיבת דו-שיח עיצוב תאים - טיפ 38
 
העתק עיצוב - טיפ 39
 
החלף את גופן ברירת המחדל בחוברת העבודה - טיפ 40
 
הסתר ערכי אפס - טיפ 41
 
מזג ומרכז תאים, בטל מזג ומרכז תאים - טיפ 42
 
קבע את מספר התווים הריקים לפני כניסת טקסט לתא - טיפ 43
 
גלישה אוטומטית של טקסט בתא - טיפ 44
 
קבע את מיקום גלישת טקסט בתא - טיפ 45
 
הוסף קיצור דרך לגלישת טקסט - טיפ 46
 
קבע את גבולות הזנת הטקסט בעריכת דוח - טיפ 47
 
פצל טקסט (כותרת) בתא - טיפ 48
 
שנה עיצוב בתא מתאריך למספר - טיפ 49
 
צבע מספרים לפי קריטריון בטכניקת עיצוב מותנה - טיפ 50
 
שנה כותרת ממספר לטקסט - טיפ 51
 
נתק לוחות מסרגלי כלים - טיפ 52
 
צבע מספרים לפי קריטריון - טיפ 53
 
צבע פריט ייחודי בכל קבוצת פריטים בטווח - טיפ 54
 
צבע שורות זוגיות ברשימה- טיפ 55
 
הוסף סימנים מיוחדים לעיצובים מותאמים אישית - טיפ 56
 
החלף אוטומטית טקסט בסימן - טיפ 57
 
הסימנים בהם תשתמש לעיצוב מותאם אישית - טיפ 58
 
עיצוב מספר שלילי עם סוגריים - טיפ 59
 
החלף ספרת אפס בקו בעיצוב מספר - טיפ 60
 
עגל מספר לאלפים על ידי עיצוב מספר מותאם אישית - טיפ 61
 
עגל מספר לאלפים, השתמש בפונקצית Round - טיפ 62
 
עגל מספר לאלפים והצג את ספרת המאות לאחר הנקודה העשרונית - טיפ 63
 
עגל מספר והצג במיליונים - טיפ 64
 
עגל מספר למיליונים והצג את ספרת האלפים לאחר הנקודה העשרונית - טיפ 65