השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
עריכה
הזן טקסט מרשימה או מרשימת אימות - טיפ 31
 
מנע כפילויות בהזנת נתונים - טיפ 32
 
אמת הזנת מספרים לתאים - טיפ 33
 
אמת הזנת טקסט לתאים - טיפ 34
 
הזן קיצורים שיוחלפו אוטומטית בטקסטים ארוכים - טיפ 35
 
החלף כיוון הדבקת תאים - טיפ 36
 
חפש/ חפש והחלף בגיליון או בכל הגיליונות - טיפ 37