השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
העתקה והדבקה
העתק, גזור, הדבק (העבר) - טיפ 20

 
העתק והדבק במהירות בתאים סמוכים - טיפ 21

 
העתק והדבק במהירות לתא/תאים מתחת או מימין (בגיליון משמאל לימין) - טיפ 22
 
העתק והדבק תא לאלפי תאים - טיפ 23
 
הדבק שוב טווחים שהועתקו - טיפ 24
 
הוסף תא (תאים) מועתק לתוך טווח של תאים - טיפ 25

 
אפשרויות סמל הדבק בגרסאות באקסל 2002 ו-2003 הורחבו - טיפ 26
 
העתק והדבק תא יחד עם עיצוב - טיפ 27
 
העתק תוכן תאים על פני גיליונות - טיפ 28
 
העתק/ העבר תאים בין גיליונות/ חוברות עבודה - טיפ 29
 
מנע מעבר לתא הבא לאחר הקלדה - טיפ 30