השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
בחירת גיליון/ חוברת עבודה
אקסל 2007 - צור רשימת קבצים בהן הנך משתמש בקביעות לפתיחה מהירה

 
בחר גיליון בחוברת העבודה - טיפ 16
 
בחר גיליון מרשימת גיליונות ממוינת - טיפ 17
 
בחר חוברת עבודה פתוחה - טיפ 18