השתלמויות באקסל
 
  מועדים שם קורס 
 bulletgreen

                              09/03+16/03

קורס יישומים מתקדם באקסל/ קורס אנשי כספים 
 bulletgreen  28/02+07/03  קורס מאקרו VBA באקסל 
     
   

הורד טופס הרשמה לקורס

 ההדרכה מתקיימת במתחם הבורסה רמת גן

 
דילוג וסימון
דלג לתא אחרון/ראשון בטווח - טיפ 4

 
בחר טווח תאים רציף אנכי/אופקי - טיפ 5

 
בחר טווח תאים רציף - טיפ 6
 
בחר טווח תאים לא רציף - טיפ 7
 
בחר באזור פעיל נוכחי/רשימה - טיפ 8
 
בחר תאים והזן נתונים במהירות - טיפ 9
 
בחר תאים ובהם נתונים מסוג אחד - טיפ 10
 
בחר עמודה/עמודות, שורה/שורות - טיפ 11
 
בחר טווח תאים מתא פעיל עד לתא אחרון בשימוש בגיליון - טיפ 12
 
דלג בין תאים בלתי מוגנים בגיליון מוגן - טיפ 13
 
בחר את כל התאים בגיליון - טיפ 14
 
בחר תא/ תאים בגיליון כלשהו בחוברת העבודה - טיפ 15
 
אקסל 2007 - הוספת שורה/ עמודה, מחיקת שורה/ עמודה